Het standaard ontwikkelingpatroon

Hieronder staan de mijlpalen in het standaard ontwikkelingspatroon.  

Zuigelingen fase (0 tot 18 maanden)
Ontwikkelingstaken:
 • Basis vertrouwen
 • Stabiele band met verzorgers ontwikkelen
Kenmerkend:
 • Laten troosten door ouders / verzorgers
 • Nabijheid zoeken van ouders / verzorgers
 • Reageren op de eigen naam
 • Functioneel gebruik van woorden maken
Peuterleeftijd (18 maanden tot 3 jaar)

Ontwikkelingstaken:

 • Autonomie
 • Letterlijk “nee” leren zeggen
 • Jezelf als individu zien
Kenmerkend:
 • Bepalend gedrag rond eten, kleding aantrekken
 • Trots op ouders / verzorgers
Kleuterleeftijd (3 tot 5 jaar)

Ontwikkelingstaken:

 • Eigen initiatief
 • Ondernemen vanuit veilige basis

Kenmerkend:

 • Omgeving rond huis en school onderzoeken
 • Leren samen spelen
 • Ontwikkeling van zindelijkheid
Basisschoolleeftijd (6 tot 12 jaar)

Ontwikkelingstaken:

 • Taakgericht werken, lezen schrijven en rekenen, sporten, etc.
 • Vertrouwen in eigen kunnen ontwikkelen.

Kenmerkend:

 • Meekomen op school
 • Vriendschappen met seksegenoten
 • Genieten van taakjes thuis en op school
 • Bij jongens competitie, bij meisjes taal en intimiteit
Adolescentie (12 tot 18 jaar)
Ontwikkelingstaken:
 • Identiteit
 • Seksuele geaardheid
 • Horen bij een groep leeftijdsgenoten met eigen identiteit
Kenmerkend: 
 • Logisch denken en conclusies trekken
 • Experimenteren met relaties en zelfstandigheid
Vroege volwassenheid (18 tot 35 jaar)
Ontwikkelingstaken:
 • Intimiteit binnen langdurige relaties
 • Kinderen krijgen en verzorgen
 • Beroepsmatig kunnen functioneren
Kenmerkend:
 • Stabiele woon- en werk-omstandigheden
 • Opbouw van een gezin
 • Breed sociaal netwerk
Volwassenheid
Ontwikkelingstaken:
 • Generativiteit, nadenken over wat komende generaties nodig hebben
 • Uitrijping van normen en waarden
Kenmerkend:
 • Maatschappelijke positie verworven
 • Stabiel sociaal netwerk
 • Onderhouden van een relatie met partner en kinderen
 • Vormen van vrijwilligerswerk, politiek, zorg voor de directe omgeving
Senioriteit
  Kenmerkend:
 • Zinvolle invulling van de vrije tijd
 • Omgang met kleinkinderen

Als de ontwikkeling van je kind of van jezelf hiervan afwijkt, kan dat aanleiding zijn om te onderzoeken of sprake is van autisme.

Autisme diagnostiek