Autisme en onderwijs

Autisme kan veel invloed hebben op de schooltijd. Dit onderdeel geeft informatie over autisme in het basisonderwijs, vervolgonderwijs en het hoger onderwijs.  

Sharda Hakkeling is directeur op een basisschool in Rotterdam-Zuid. In groep 8 zit Alex, hij heeft autisme en vertelt hierover. Sharda vertelt hoe zij op school hiermee omgaan: rekening houden met elkaar en elk kind is anders staan hierbij voorop.

Basisschool en voortgezet onderwijs

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken