Autisme en relaties

Autisme heeft bijna altijd invloed op relaties met andere mensen. In dit onderdeel gaan we in op verschillende soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kind-relaties. 

Marc Beek kreeg vier jaar na de geboorte van zijn dochter de diagnose autisme. Hij vertelt hoe met zijn autisme omgaat bij opvoeding van zijn dochter.

Invloed van autisme op relaties

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken