Een open houding & gelijkwaardigheid

Dit onderdeel gaat in op gelijkwaardigheid. Veel mensen hebben de neiging om 'in hokjes te denken'. Een echte open houding mist dan. Dat voelt niet gelijkwaardig. Wat kun je dan doen? En wat vraagt het van mensen zónder autisme?

Gelijkwaardigheid kan op allerlei levensgebieden spelen: in relaties, op school en op het werk, in contacten met instanties en hulpverleners, enzovoort. 

 

(G)een open houding

In het filmportret vertellen Gijs, Monique en Mark over de samenwerking bij Vanuit autisme bekeken, waarin ervaringsdeskundigheid gelijkwaardig is aan andere soorten deskundigheid. 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken