Invloed van autisme op de schooltijd

Welke invloed autisme heeft op de schooltijd, verschilt erg per leerling. Belangrijk is hoe de school omgaat met 'ander gedrag'. 

Wat betekent dit voor:

Autisme kan allerlei gevolgen hebben. Dat merk je waarschijnlijk ook op school. 

Invloed van autisme op school

Autisme kan invloed hebben op:

  • je sociale vaardigheden (hoe makkelijk ga jij met andere kinderen om);
  • je prikkelgevoeligheid (geluid, geur, temperatuur enzovoort);
  • hoe je omgaat met veranderingen.

Op school kun je hier veel last van hebben. Een schooldag is vaak druk. Je hebt veel contact met klasgenoten. Er zijn wisselende lessen en leerstof. Er zijn vaak veel geuren, geluiden. En in al die drukte moet je ook nog presteren.

Ik blijf 'binnenboord' als ik weet hoe andere kinderen zich voelen in de klas. Dan begrijp ik het beter als ze opeens boos zijn of verdrietig."

Autisme kan ook voordelen hebben. Misschien kun jij de lesstof heel makkelijk begrijpen en onthouden. Sommige kinderen met autisme hebben een heel goed taalgevoel of zijn heel goed in rekenen/wiskunde. 

Wat zeggen andere leerlingen met autisme over school?

In deze animatiefilm geven leerlingen met autisme adviezen aan leraren:

Overprikkeld raken

Raak je wel eens overprikkeld omdat de schooldag zo druk en vermoeiend is? Wat gebeurt er dan met je? Sommige kinderen worden heel boos. Andere worden juist heel stil en sluiten zich af van de buitenwereld. Dat kan op school zelf gebeuren. Of pas als je thuis bent. 

Waarschijnlijk kost 'naar school gaan' je dan erg veel energie. Of het geeft je veel spanning. Het is dan slim om hier over te praten. Bijvoorbeeld met je ouders of met een docent. Misschien zijn er aanpassingen mogelijk waardoor de lesdag je wat minder energie kost. Dan wordt school ook leuker. 

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen met speciale behoeften. Je zit bijvoorbeeld in een kleinere groep. En je krijgt andere lesstof. Dat maakt de lesdag makkelijker.

De leerkrachten hebben (meer) kennis van autisme. Toch blijft belangrijk dat je zo goed mogelijk vertelt wat je nodig hebt. Jij weet immers het beste hoe je je prettig voelt!

Ontwikkeling van schoolse vaardigheden

Eigenschappen die autisme met zich mee kan brengen

Autisme heeft vaak gevolgen voor de sociale vaardigheden, prikkelgevoeligheid en het soepel omgaan met veranderingen. Al deze eigenschappen kunnen op school leiden tot misverstanden en overprikkeling. Een schooldag is vaak druk, met veel sociale interactie, wisselende lessen en leerstof, vaak ook prikkels in de vorm van geuren, geluiden, temperatuur, druk om te presteren, onuitgesproken verwachtingen van klasgenoten en leerkrachten, enzovoort. Concrete voorbeelden van de invloed van autisme op school vind je bij Autipassend onderwijs Utrecht: Observaties in de dagelijkse praktijk op havo/vwo.

Overprikkeling op school

Sommige leerlingen voelen zich zo overladen door alles wat er op een (school)dag gebeurt, dat ze overprikkeld raken en even niet meer kunnen functioneren. Een leerling kan erg boos reageren of zich juist erg terugtrekken. Dat kan op school zelf gebeuren. Maar er zijn ook leerlingen die de schooldag wel doorkomen, maar dan thuis ontladen of zich terugtrekken. Dat kan verklaren waarom de ouders soms een heel ander beeld van hun kind hebben dan jij als leerkracht. 

Naar school gaan kan dus veel energie kosten en spanning geven.

Tips voor onderwijsprofessionals

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken