Autisme bespreekbaar maken in je omgeving

Vertel je vrienden, familie, buren en anderen dat je kind autisme heeft? Dat is een persoonlijke afweging die iedereen zelf moet maken. Er bestaan veel verschillende meningen over autisme, en helaas is het beeld over autisme vaak nog erg ongenuanceerd. 

Wat wil je kind zelf?

Het belangrijkste is wat je kind zelf wil. Afhankelijk van de leeftijd en verstandelijke ontwikkeling kan je kind zelf beslissen in welke situaties hij iets wil vertellen of autisme of niet. Als ouder kun je je kind hierbij helpen, bijvoorbeeld door:

  • samen te bespreken wat de voor- en nadelen zijn;
  • je kind voor te bereiden op reacties;
  • samen met kind na te denken wat hij precies wil zeggen. 

Heeft openheid over autisme voordelen voor je kind?

Is duidelijk te merken dat je kind anders is dan anderen? Zo ja, dan kun je overwegen om erover te vertellen. Dan geef je een logische verklaring voor het andere gedrag. Bijzonder gedrag van een kind wordt eerder afgekeurd als mensen niet weten wat er aan de hand is.

Heeft het voordelen voor jou als ouder?

Vertellen over autisme kan het begrip vergroten. Zeker als duidelijk te merken is dat je kind anders is dan andere kinderen. Als mensen om je heen beter begrijpen hoe jouw kind functioneert, kunnen zij ook beter met hem om gaan - als ze hiervoor open staan. 

En misschien levert het ook praktische hulp op, bijvoorbeeld mensen die kunnen inspringen als het even wat veel is. Als mensen weten wat er speelt, zien ze wellicht sneller als je hulp nodig hebt. Ga daar echter niet te makkelijk van uit: veel mensen willen best hulp geven maar bieden dat niet uit zichzelf aan. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed kunnen zien wanneer je hulp nodig hebt. Of omdat ze zichzelf opdringerig voelen als ze hulp aanbieden. 

Kun je omgaan met ongenuanceerde reacties over autisme?

'Het valt toch allemaal wel mee, breng die jongen maar een weekje bij mij dan luistert hij wel!'

Veel ouders melden het: de negatieve reacties uit de omgeving. Mensen die vinden dat je als ouder tekort schiet. Die denken dat het aan de opvoeding ligt: 'Ik zou hem wel aanpakken'  of 'Het is gewoon een slecht opgevoed kind'. 

Dit soort reacties kun je bijna niet voorkomen. Veel ouders zeggen daarover: negeer de negatieve reacties. Concentreer je op de positieve, want die zullen er ook genoeg zijn. 

Tip

Vertel het eerst aan mensen die heel dichtbij je staan. Dat geeft je vast een idee van de reacties, welke gevoelens die bij je los maken en hoe je daar mee om wil gaan.

Wie kan helpen?

Ouders halen er soms hulp bij als ze anderen gaan informeren, bijvoorbeeld:

  • Een psycholoog die de leerkracht informeert;
  • Opa's en oma's meenemen naar een lezing over autisme;
  • Een begeleider van MEE die informatie geeft op de sportclub;
  • Een medewerker van Steunpunt autisme die uitleg geeft op school. 

 

Heb ik zelf ook autisme?

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken