Discriminatie of ontslag vanwege autisme

Ongelijke behandeling van mensen met een beperking komt in Nederland nog altijd voor, ook op het werk.  

Een van de redenen is dat werkgevers vaak vooroordelen hebben over mensen met autisme. Bijvoorbeeld dat zij minder productief zijn, 'lastig' zijn of een hoger ziekteverzuim hebben. Een deel van de mensen met autisme die hun baan kwijt raken, vermoedt dat dit is vanwege hun autisme. Dergelijke ervaringen kunnen voor anderen aanleiding zijn om niets over hun autisme te vertellen. 

Wie kan je helpen?

Ongelijke behandeling of ontslag vanwege autisme is vaak moeilijk aan te tonen. Als je hiermee te maken krijgt, kun je het beste professioneel advies vragen. Bij voorkeur van iemand die ervaring heeft met autisme op het werk. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij:

Zie ook

Er zijn veel vooroordelen over mensen met autisme. Bijvoorbeeld dat zij minder productief zijn, 'lastig' zijn of een hoger ziekteverzuim hebben. Een deel van de mensen met autisme die hun baan kwijt raken, vermoedt dat dit is vanwege hun autisme. Zo blijft autisme in de taboesfeer. 

Discriminatie of ontslag voorkomen

In de juiste werkomgeving kunnen mensen met autisme vaak een grote bijdragen leveren aan uw bedrijf of organisatie. In een onderneming die diversiteit waardeert, is discriminatie of ontslag vanwege autisme niet aan de orde. Dat vraagt een inspanning van beide kanten: de werknemer met autisme, en u als werkgever. U vindt hier een aantal verwijzingen naar websites met advies:

Regelgeving

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken