Wat is autisme?

Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier dan mensen zonder autisme. Welke gevolgen die andere informatieverwerking heeft, verschilt van persoon tot persoon. 

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Autisme kan alle fasen van informatieverwerking beïnvloeden:  

Waarneming
(Informatie filteren)
 • Het filteren van informatie uit de omgeving (geluiden, geuren, enz)
 • Het filteren van inwendige prikkels (bijvoorbeeld dorst, emoties). 
 • Met als gevolg: extra of juist minder gevoelig voor prikkels.
Denken
(Informatie betekenis geven)
 • De bedoelingen en het gedrag van anderen voorspellen en begrijpen (theory of mind)
 • Situaties en gebeurtenissen begrijpen in relatie tot de context (contextgevoeligheid)
 • (Snel) samenhang zien, van detail naar geheel gaan en van geheel naar detail (centrale coherentie)
 • Zelfinzicht
Doen
(Gaan handelen,
informatie toepassen)
 • Plannen  en organiseren, time management
 • Beginnen en stoppen met taken en acties
 • Concentreren
 • Emoties reguleren
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • Een idee uitwerken of actie plannen
 • Reacties en gedrag aanpassen aan de situatie
 • Soepel omgaan met veranderingen

Een andere ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen deze cognitieve functies en vaardigheden van jongsaf aan. Dat gaat volgens een redelijk vast patroon. De ontwikkeling van kinderen met autisme wijkt daarvan af. Zij ontwikkelen zich in een andere volgorde en in een ander tempo. Sommige functies en vaardigheden ontwikkelen zich veel sneller dan bij leeftijdsgenoten. Andere juist langzamer. Daardoor kan iemand met autisme soms veel jonger lijken dan leeftijdsgenoten, en soms veel ouder. Dit wordt wel een 'regenboog aan leeftijden binnen één persoon' genoemd. 

Autisme is aangeboren

Je wordt met autisme geboren. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Ouders en anderen hebben wel een essentiële rol bij het leren omgaan met autisme. Zij kunnen ook een (positieve of negatieve) invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

Autisme is geen ziekte die met medicijnen wordt behandeld. Soms worden medicijnen voorgeschreven voor bijkomende problemen, zoals concentratieproblemen of wisselende stemmingen.

Autisme en intelligentie

Autisme komt voor bij mannen én vrouwen op alle intelligentieniveaus. Van de mensen met autisme die een medische diagnose hebben, heeft 30% een verstandelijke beperking. De grootste groep heeft een normale tot hoge intelligentie. 

 

Is autisme een stoornis?

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken