Kenmerken van autisme

Misschien wel 5% van de bevolking heeft eigenschappen die aan autisme doet denken, zonder dat ze autisme hebben. 

Autistische trekken of autisme?

De medische diagnose autisme wordt pas gesteld als je echt last hebt van autisme in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, werk of het zorgen voor kinderen.

Naar schatting komt circa 1,2%  van de bevolking (190.000 mensen) in aanmerking voor een medische diagnose autisme. Lang niet iedereen van die 190.000 mensen heeft echter een diagnose. Door voor hen gunstige omstandigheden (bijvoorbeeld geen overvraging) hebben zij zich leren handhaven, ondanks de hindernissen die hun autisme met zich meebrengt. De problemen die autisme kan veroorzaken zijn bij hen verborgen. Zolang zij functioneren hebben zij volgens de medische definitie geen autisme.

Onzichtbaarheid van autisme

De meeste mensen zijn zich er niet bewust van dat ze waarschijnlijk dagelijks mensen met autisme tegenkomen. Autisme wordt daardoor vaak niet onderkend. Soms hebben mensen wel het gevoel dat er 'iets' aan de hand is of zijn er problemen, die ze niet kunnen thuisbrengen. Een stereotype opvatting over autisme vertroebelt vaak het realistische beeld. Het is een misverstand om te denken dat alle mensen met autisme geen oogcontact willen maken, heel goed kunnen rekenen of tekenen en geen humor hebben of niet sociaal zijn. Voor sommigen geldt dat wel, maar voor anderen weer niet. Zoals ieder mens verschilt, zo verschillen ook alle mensen met autisme.

Autisme herkennen

Bij een vermoeden van autisme is een verwijzing naar een in autisme gespecialiseerde psychiater of autismecentrum belangrijk. Huisartsen en psychiaters die weinig ervaring hebben met autisme herkennen meestal autisme niet direct. Hierdoor wordt het vaak als mogelijke oorzaak in een vroeg stadium uitgesloten, dit verlengt de zoektocht naar passende ondersteuning vaak onnodig. Een goede en snelle diagnose is belangrijk voor inzicht in het eigen autisme en grip op de problematiek en is van belang om de juiste hulp te kunnen bepalen en geven.

 

Autisme herkennen in verschillende levensfasen

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken