Kenmerken van autisme bij kinderen

Autisme is niet altijd makkelijk te herkennen. Vaak zijn er wel signalen die wijzen op autisme. Bijvoorbeeld als iemand veel moeite heeft met veranderingen.

Veranderingen in een kinderleven

In een kinderleven zijn veel veranderingen. Grote veranderingen, zoals een nieuwe onderwijzer op school, en kleine aanpassingen. Bij sommige kinderen leidt een kleine afwijking van het normale dagritme tot heftige reacties. Dat kan een signaal zijn voor autisme. 

"Voor onze dochter zijn dingen of helemaal goed, of helemaal niet goed. Er is geen tussenweg."

Ook moeite met vriendjes maken of met het verwerken van prikkels (geluid, geur, rommelige omgeving enzovoort) kunnen een uiting zijn van autisme. En als je kind bijvoorbeeld heel goed logisch kan denken, komt hij misschien voortdurend in discussie met mensen - klasgenoten, docenten, jij als ouder - die op een andere manier denken. 

Wijkt de ontwikkeling van je kind erg af van het standaardpatroon? Je kunt met deze online test zien of er aanwijzingen zijn voor autisme. Dit is géén officiële diagnose!

Combinatie met een verstandelijke beperking

Een deel van de kinderen met autisme heeft ook een verstandelijke beperking. Het duurt soms lang voordat duidelijk is dat er een dubbele diagnose is. Soms staat de verstandelijke beperking op de voorgrond en wordt pas (veel) later duidelijk dat er ook sprake is van autisme. Andersom zijn er kinderen met de diagnose autisme bij wie pas later wordt vastgesteld dat ze een (lichte) verstandelijke beperking hebben. Diagnostiek bij een centrum dat ervaring heeft met dubbele diagnoses is aan te bevelen. 

Diagnose stellen

Het is best lastig om vast te stellen of je kind autisme heeft. Huisartsen, onderwijzers, psychologen en psychiaters denken vaak eerst aan psychische problemen.

Alleen een psychiater of psycholoog die veel ervaring heeft met autisme, kan vaststellen of je kind autisme heeft. Voor autisme-diagnostiek heb je een verwijzing van de huisarts nodig. 

Kinderen met autisme ontwikkelen zich anders

Kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan andere kinderen. Anders zijn is niet erg. Het is zelfs bijzonder. Sommige dingen zal je kind extra goed kunnen. 

Maar autisme kan ook lastig zijn, en op sommige gebieden zal je kind extra hulp nodig hebben. Het is moeilijk te zeggen waarbij die hulp nodig is. Dat verschilt erg per kind. Op deze website vind je veel voorbeelden van dagelijkse situaties waarin autisme invloed kan hebben. Het zijn voorbeelden, die niet altijd voor jou kind zullen opgaan. Maar je kunt er inspiratie uit opdoen voor de opvoeding en omgang met jou eigen, individuele kind. 

 

Autisme-diagnostiek

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken