Autisme-diagnostiek

Ook professionals hebben vaak moeite om autisme te herkennen. Vaak wordt autisme verward met andere psychische problemen. 

Wat betekent dit voor:

Verwijzing voor autismediagnostiek

Voor autismediagnostiek heb je een verwijzing nodig naar een expert op het gebied van autisme. Je huisarts kan die verwijzing geven. Speciaal voor huisartsen is informatie opgenomen op Uaanzet.nl; je kunt je huisarts hier eventueel op wijzen.  

Autisme-expertise

Je vindt autisme-expertise bijvoorbeeld bij: 

  • een regionaal autismeteam;
  • een gespecialiseerd ambulatorium: een expertisecentrum met wetenschappelijke kennis én praktijkervaring; 
  • een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • een GZ-psycholoog of (kinder)psychiater die deskundig is op het gebied van autisme.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Voor de diagnose autisme is een uitgebreid multidisciplinair onderzoek nodig. Multidisciplinair wil zeggen dat verschillende deskundigen bij de diagnostiek betrokken zijn. Bijvoorbeeld een psychiater en een gedragsdeskundige die ruime ervaring hebben met autisme.

Ik was opgelucht! Zie je wel, er is echt iets aan de hand! Ik ben geen slechte ouder die haar kind niet onder controle kan houden!

Ouders en kinderen

Soms hebben ouders moeite met de diagnose autisme bij hun kind omdat ze dezelfde kenmerken bij zichzelf herkennen. Als de eigen ontwikkeling niet standaard is geweest, is het lastiger om het afwijkende te zien. Het kan dan helpen om je goed te verdiepen in een standaard ontwikkelingspatroon, zodat je de signalen bij je kind goed kunt plaatsen. 

Verbetering diagnostiek bij volwassenen

CASS18+ is een netwerk van GGZ-professionals en instellingen die zich inzetten voor een betere diagnostiek en behandeling van volwassenen met autisme. 

Meer informatie over diagnostiek

Wel of geen diagnose stellen bij een vermoeden van autisme?

Uit onderzoek blijkt dat het krijgen van de diagnose mensen kan helpen om de beperkingen te accepteren en de talenten die autisme vaak ook meebrengt te gaan waarderen. De diagnose autisme kan betrokkenen extra zorgen geven als zij hun verwachtingen moeten bijstellen. Tegelijkertijd is het vaak ook een opluchting dat er een verklaring is voor eventuele onbegrepen problemen en misverstanden.

Betere participatie van mensen met autisme

Inzicht in het eigen autisme maakt het functioneren in de maatschappij vaak makkelijker. Door te snappen wat autisme is, wat het vraagt en brengt, kunnen mensen met autisme zich in hun eigen tempo en volgorde ontwikkelen waardoor zij vaak beter kunnen participeren in de samenleving. 

Autisme in uw praktijk

De kans dat kinderen en volwassenen in uw praktijk autisme hebben, is groot. U bent zich hier misschien niet altijd van bewust. Dat is niet vreemd. Veel kinderen en volwassenen met autisme leren zich sociaal goed aan te passen (aankijken, goed praten, niet zelden met humor). Autisme wordt vaak niet herkend en niet erkend, ook niet door professionals. 

U aan zet bevat informatie over autisme voor professionals:

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken