Het standaard ontwikkelingpatroon

Hieronder staan de mijlpalen in het standaard ontwikkelingspatroon.  

Zuigelingen fase (0 tot 18 maanden)
Ontwikkelingstaken:
 • Basis vertrouwen
 • Stabiele band met verzorgers ontwikkelen
Kenmerkend:
 • Laten troosten door ouders / verzorgers
 • Nabijheid zoeken van ouders / verzorgers
 • Reageren op de eigen naam
 • Functioneel gebruik van woorden maken
Peuterleeftijd (18 maanden tot 3 jaar)

Ontwikkelingstaken:

 • Autonomie
 • Letterlijk “nee” leren zeggen
 • Jezelf als individu zien
Kenmerkend:
 • Bepalend gedrag rond eten, kleding aantrekken
 • Trots op ouders / verzorgers
Kleuterleeftijd (3 tot 5 jaar)

Ontwikkelingstaken:

 • Eigen initiatief
 • Ondernemen vanuit veilige basis

Kenmerkend:

 • Omgeving rond huis en school onderzoeken
 • Leren samen spelen
 • Ontwikkeling van zindelijkheid
Basisschoolleeftijd (6 tot 12 jaar)

Ontwikkelingstaken:

 • Taakgericht werken, lezen schrijven en rekenen, sporten, etc.
 • Vertrouwen in eigen kunnen ontwikkelen.

Kenmerkend:

 • Meekomen op school
 • Vriendschappen met seksegenoten
 • Genieten van taakjes thuis en op school
 • Bij jongens competitie, bij meisjes taal en intimiteit
Adolescentie (12 tot 18 jaar)
Ontwikkelingstaken:
 • Identiteit
 • Seksuele geaardheid
 • Horen bij een groep leeftijdsgenoten met eigen identiteit
Kenmerkend: 
 • Logisch denken en conclusies trekken
 • Experimenteren met relaties en zelfstandigheid
Vroege volwassenheid (18 tot 35 jaar)
Ontwikkelingstaken:
 • Intimiteit binnen langdurige relaties
 • Kinderen krijgen en verzorgen
 • Beroepsmatig kunnen functioneren
Kenmerkend:
 • Stabiele woon- en werk-omstandigheden
 • Opbouw van een gezin
 • Breed sociaal netwerk
Volwassenheid
Ontwikkelingstaken:
 • Generativiteit, nadenken over wat komende generaties nodig hebben
 • Uitrijping van normen en waarden
Kenmerkend:
 • Maatschappelijke positie verworven
 • Stabiel sociaal netwerk
 • Onderhouden van een relatie met partner en kinderen
 • Vormen van vrijwilligerswerk, politiek, zorg voor de directe omgeving
Senioriteit
  Kenmerkend:
 • Zinvolle invulling van de vrije tijd
 • Omgang met kleinkinderen

Als de ontwikkeling van je kind of van jezelf hiervan afwijkt, kan dat aanleiding zijn om te onderzoeken of sprake is van autisme.

Autisme diagnostiek

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken