Autisme bespreekbaar maken op het werk

In een veilige organisatiecultuur kan het voordelen hebben om autisme bespreekbaar te maken. Maar lang niet alle bedrijven en organisaties hebben een cultuur die open staan voor onzichtbare beperkingen.  

De afweging

Je zult een afweging moeten maken tussen de voordelen die openheid kan hebben tegenover het risico dat je loopt. In een onveilige cultuur is het risico groot dat openheid negatief uitpakt. Je kunt ook overwegen om te bespreken wat je nodig hebt om goed te functioneren, zonder autisme te noemen.

Hieronder staat informatie die je kan helpen bij de afweging. Vraag zo mogelijk ook andere mensen met autisme naar hun ervaringen hiermee, bijvoorbeeld via een contactgroep.

Welke voordelen kan openheid over autisme hebben?

Onder de juiste omstandigheden kan openheid over autisme positieve effecten hebben. 

Effecten voor jezelf:

  • Je kunt open bespreken wat je nodig hebt om je werk goed te doen.
  • Het kan makkelijker zijn om ondersteuning of aanpassingen te regelen. 
  • Het kan leiden tot meer begrip bij collega’s en leidinggevenden.
  • Het geeft je de mogelijkheid om nadruk te leggen op de dingen die je goed kunt, al dan niet dankzij je autisme.

"Op mijn werk kan ik beter omgaan met mijn autisme dankzij mijn vaste contactpersoon bij wie ik altijd (eerst) terecht kan als ik ergens een vraag over heb. Daarnaast heb ik een trajectbegeleider met wie ik moeilijke situaties voor- en nabespreek."

Effect voor werknemers met autisme in het algemeen:
Openheid over autisme geeft je de kans om een realistisch beeld van autisme te geven. Als ‘autisme ambassadeur’ kun je helpen om vooroordelen over autisme te doorbreken, wat uiteindelijk goed is voor iedereen met autisme. Er bestaat een speciale training voor autisme ambassadeurschap. 

Wat zijn de risico's van openheid over autisme?

Over autisme bestaan nog veel vooroordelen. Er is een risico dat collega's en/of leidinggevenden je openheid over autisme misbruiken. Er zijn helaas regelmatig werknemers die te maken krijgen met bijvoorbeeld pesterijen, misbruik van hun kwetsbaarheid en zelfs het afnemen van taken die ze altijd goed deden maar die niet 'passen' bij het beeld over mensen met autisme. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van klantcontacten. 

Om deze risico's in te schatten is het belangrijk om te herkennen hoe veilig de cultuur op je werk is.

Is het nodig om autisme te noemen?

Je kunt ook overwegen om wel met je leidinggevende te bespreken onder welke omstandigheden je optimaal functioneert, zonder autisme te noemen. Vaak is het helemaal niet nodig om een medische diagnose te hebben. Uiteindelijk is iedere werkgever gebaat bij werknemers die goed in hun vel zitten en die wiens kwaliteiten tot bloei komen in het bedrijf.

Het is wel belangrijk om zelf een realistisch beeld te hebben van je kwaliteiten en je kwetsbaarheden. Dan kun je goed formuleren wat je kunt bijdragen aan het bedrijf, en wat er nodig is om die bijdrage optimaal te maken. Dat vereist goed zicht op de invloed die jouw autisme heeft én weten wat je werkgever van je verwacht.

Meer weten?

 

Hoe veilig is de cultuur op je werk?

Meer informatie over de invloed van bedrijfsculturen en de voordelen van diversiteit op het werk vind je op:

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken