Invloed van autisme op je loopbaan

Autisme kan veel invloed hebben op de keuze voor een vak en op het verloop van je loopbaan. Zowel positief als negatief. Hoe beter je je eigen autisme kent, hoe groter de kans op een prettige loopbaan. Zelfkennis helpt om aan te geven wat voor jou een geschikte werkomgeving is. 

Kwaliteiten die autisme met zich mee kan brengen

Autisme brengt vaak kwaliteiten met zich mee die werkgevers goed kunnen gebruiken. Tegelijkertijd kan autisme wat extra’s vragen op het werk, zoals aanpassingen in de werkomgeving.

Het is belangrijk dat je goed kunt benoemen wat een bedrijf aan jou heeft. Dat geeft vaak ook ruimte om te bespreken wat je nodig hebt om prettig te werken.

Je bent meer dan je autisme

Bedenk ook dat je meer bent dan je autisme. Natuurlijk heeft autisme invloed, en die invloed kan groot zijn. Maar onderschat je eigen persoonlijkheid niet. Wat zijn je ambities, waar word je enthousiast van? En waarvan juist niet? Inzicht hierin vergroot de kans dat je echt met plezier kunt werken.  

De unieke combinatie van je karakter, je ambities en dromen én de invloed van autisme bepalen samen je mogelijkheden om te werken. Je kunt dit zelf gaan verkennen, eventueel met hulp van een coach.  

"Het is een vooroordeel dat mensen met autisme graag routinematig werk doen. Voor mij is dat veel te eenzijdig."

Welke voordelen kan autisme hebben op je werk? 

De andere manier van informatieverwerking bij autisme kan voordelen hebben. Sommige taken of opdrachten zijn voor jou misschien gemakkelijker dan voor je collega's. Bijvoorbeeld:

 • snel veel informatie verzamelen
 • logisch denken
 • lang geconcentreerd werken
 • nauwkeurig werken
 • aandacht geven aan details
 • goed kunnen analyseren, verbanden zien
 • technisch inzicht
 • creatief denken, onverwachte oplossingen kunnen bedenken
 • scherp waarnemen
 • grote motivatie
 • betrouwbaarheid, je goed aan regels en afspraken houden

Ontdek je talenten

Autisme heb je je hele leven. Het kan daarom zinvol zijn om terug te kijken op eerdere fasen in je leven. 

 • Wat ging wel en niet goed op school?
 • Wat heeft jou geholpen op school? En wat zeker niet?
 • Waarvan werd je enthousiast als kind?
 • Had of heb je een hobby waar je helemaal in opgaat? Welke eigenschappen van jezelf spelen daarbij een rol?

TIP

Met de methode Wat werkt kun je je talenten ontdekken en gebruiken voor je werk.

Vraag ook eens aan mensen in je omgeving wat jouw sterke kanten zijn. 

Kwaliteiten en valkuilen van autisme in relatie tot werk

Algemene adviezen

Heb je mensen met autisme in dienst of wil je mensen met autisme gaan aannemen? Hieronder staan links naar adviezen voor: 

Autismevriendelijke werkomgeving

Een autismevriendelijke werkomgeving helpt werknemers met enorm om goed te functioneren en daarmee een goede bijdrage te leveren aan de organisatie. Er is geen standaard autismevriendelijke werkomgeving; het verschilt per persoon welke aanpassingen nodig zijn. Vaak gaat het om kleine aanpassingen die helemaal niet zo ingewikkeld te realiseren zijn. 

Zie voor informatie en inspiratie:

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken