Ondersteuning op het werk

Veel mensen met autisme hebben een 'gewone' baan. Ondersteuning kan nodig zijn om goed te functioneren.

Wat is een autismevriendelijke werkomgeving?

Er bestaat geen ‘standaard’ autismevriendelijke werkomgeving. Autisme kan invloed hebben op veel verschillende (cognitieve en sociale) functies en vaardigheden, zoals het verwerken van zintuiglijke prikkels, sociale contacten met collega's of het werk plannen en organiseren. Het is afhankelijk van je precieze werk hoe belangrijk die functies en vaardigheden zijn. 

Persoonlijke invulling

De invulling van een autismevriendelijke werkomgeving is daardoor erg persoonlijk. De kern is een omgeving waarin jouw kwaliteiten volop tot uiting kunnen komen omdat de factoren die je blokkeren, zijn verminderd of weggenomen.  

Sommige storende factoren zijn moeilijk te achterhalen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van de trillingsfrequentie van tl-buizen. Omdat je die trilling niet met het blote oog ziet, zul je niet snel bedenken dat het tl-licht een probleem veroorzaakt. 

Voorbeelden van aanpassingen bij autisme

  • Flexibele werktijden
  • Zelf je pauzes indelen
  • Aanpassingen in de omgeving die prikkels verminderen (geluid, geur, onrustige inrichting, warmte/koude enz)
  • Afspraken over sociale momenten (pauzes, uitjes, enz)
  • Een vaste contactpersoon
  • Afspraken over concrete communicatie
  • Aanpassingen in je taken, bijvoorbeeld als je moeite hebt met telefoongesprekken
  • Afspraken over taakbelasting, bijvoorbeeld pieken in de werkbelasting voorkomen
  • Afspraken over de manier waarop vergaderd wordt

Vanuit autisme bekeken ontwikkelde een groslijst met werkaanpassingen voor mensen met autisme. De lijst gemaakt voor bedrijfsartsen en andere arbo-dienstverleners, maar je kunt hem zelf ook gebruiken om inzicht te krijgen in mogelijke aanpassingen. De groslijst is samengesteld met werknemers die zelf autisme hebben. 

Begeleiding op het werk

Begeleiding en hulp van collega’s en leidinggevenden geven de meeste kans op succes. Vooral tijdens ingrijpende veranderingen kan dit erg belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als je een nieuwe functie krijgt, als het bedrijf verhuist of als er een reorganisatie wordt doorgevoerd. Zie ook www.ikbenharrie.nl.

Ook ouders, vrienden en partners kunnen vaak waardevolle tips geven. Zij kennen jouw persoonlijke situatie en weten vaak ook hoe het werkt in een bedrijf. 

"Ik kan af en toe wel wat hulp gebruiken op mijn werk. Ik heb een vast maatje, een collega bij wie ik altijd terecht kan. Zij heeft daar extra tijd voor gekregen."

Jobcoach

Een jobcoach helpt werknemers met een beperking om zo zelfstandig mogelijk te leren werken.  De aanvraag loopt via het UWV; deze organisatie betaalt ook de kosten (maximaal drie jaar). 

Aangepast werk bij autisme

Als werken op de reguliere arbeidsmarkt niet mogelijk is, zijn er verschillende andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld beschut werk (zoals de sociale werkvoorziening), vrijwilligerswerk of dagbesteding. Zie voor meer informatie: Alternatieven voor werk

Ondersteuning om werk te vinden of houden 

Heb je te maken met psychische kwetsbaarheid en zoek je ondersteuning om werk te vinden of te behouden? Wil je je ontwikkelen in je werk? Landelijk platform GGZ ontwikkelde een Routewijzer met informatie over begeleiding door je gemeente of UWV, over ontwikkelassessments en over ondersteuning naar werk en werkhervatting. 

Disciriminatie of ontslag vanwege autisme

Stappenplan 

Op De Normaalste Zaak vindt u een stappenplan voor als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen. Het stappenplan bevat informatie over bijvoorbeeld het doelgroepenregister en mogelijkheden voor ondersteuning op de werkvloer. 

Overzicht van regelingen

UWV geeft een overzicht van regelingen voor als u een werknemer met een uitkering in dienst wil nemen. 

Voorbeelden van aanpassingen

Vanuit autisme bekeken ontwikkelde een groslijst met werkaanpassingen voor mensen met autisme. De lijst gemaakt voor bedrijfsartsen en andere arbo-dienstverleners, maar je kunt hem ook als werkgever gebruiken om inzicht te krijgen in mogelijke aanpassingen. De groslijst is samengesteld met werknemers die zelf autisme hebben. 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken