Invloed van de woonomgeving

Autisme kan veel invloed hebben op je woonplezier. Door prikkelgevoeligheid kun je bijvoorbeeld veel overlast hebben van je omgeving. 

Wat betekent dit voor:

De Nederlandse Vereniging voor Autisme deed in 2008/2009 een groot onderzoek naar de invloed van de woning en woonomgeving voor mensen met autisme. De resultaten ervan zijn beschreven in zeven artikelen, die je hieronder kunt dowloaden (PDF). 

  1. Verkennend onderzoek naar omgevingsinvloeden
  2. Storende prikkels in het interieur
  3. Indeling van de woning en prikkelgevoeligheid voor geluid, licht, geur en tast
  4. Woonwensen van 55-plussers
  5. Overzicht van lopende deelonderzoeken naar omgevingsinvloeden voorjaar 2009
  6. Woonwensen bij wonen in een gezin
  7. Resultaten van de onderzoeken naar omgevingsinvloeden 
  8. Artikel over de huisvestingskaders autisme

Tips om prikkels te verminderen

Checklisten autismevriendelijk wonen

Een checklist voor autismevriendelijk wonen kan handig zijn, maar dit soort checklisten zijn doorgaans wel opgesteld vanuit een standaard beeld van autisme. Ze kunnen zinvol zijn als hulpmiddel om zelf na te denken over jouw eigen behoeften voor je woning en woonomgeving. 

 

Woonruimte vinden

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving mensvriendelijk(er)

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken