Keuzehulp onderwijs-zorg combinaties

Deze keuzehulp biedt een overzicht van aanpassingen in het onderwijs, jeugdhulp en/of begeleiding op school voor leerlingen die dat nodig hebben. Een combinatie van onderwijs- en zorgvoorzieningen wordt ook wel arrangement genoemd. 

Zie ook: Ondersteuning op school en de Gesprekshulp voor school

Toelichting op de keuzehulp

Onder 'Resultaten' staan vormen van ondersteuning die onderdeel kunnen zijn van een arrangement voor zorg op school. Je kunt de lijst verkleinen door aan te geven op welk gebied je kind aanpassingen of hulp nodig heeft. 

Deze keuzehulp geeft een indruk van de mogelijkheden. Overleg met de school en eventueel de jeugdhulpaanbieder wat mogelijk is. Dit verschilt per regio en per school. Vraag hierbij zo mogelijk advies aan een deskundige met kennis van autisme. 

Wat voor soort aanpassing of zorg is gewenst?

Resultaten


Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken