Contact

Geef hier je suggesties voor aanvulling en verbetering van deze website. We zullen jouw input zorgvuldig bekijken en voelen ons vrij om suggesties over te nemen of niet. Bij voorbaat bedanken we je hartelijk voor je feedback. 

Heb je een vraag over je persoonlijke situatie? We kunnen daar niet inhoudelijk op ingaan, maar we denken wel graag mee waar je het beste terecht kunt met je vraag.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij de Coalitie Vanuit autisme bekeken