Woonbegeleiding (begeleid wonen)

Woonbegeleiding is hulp in het dagelijks leven als je zelfstandig woont. De begeleider komt bij je thuis en helpt met allerlei praktische zaken. 

Je hebt een eigen woning (alleen of met een partner) of je woont in een geclusterde woonvorm, waar verschillende mensen met een beperking wonen. Je hebt dan een eigen appartement of woning en deelt een ontmoetingsruimte. 

Woonbegeleiding wordt ook wel ambulante woonbegeleiding of begeleid zelfstandig wonen genoemd. 

Voor wie?

Woonbegeleiding kan geschikt zijn voor mensen met een normale intelligentie of een licht verstandelijke beperking. Het gaat om volwassenen vanaf 18 jaar. 

Wat houdt de begeleiding in?

De hoeveelheid begeleiding hangt af van je behoefte. Dat kan enkele uren per dag zijn, tot enkele uren per week. Voorbeelden van soorten begeleiding zijn:

  • Hulp bij persoonlijke zorg (hoe vaak ga je douchen, eet je gezond etc)
  • Begeleiding bij vrijetijdsbesteding
  • Financiële/administratieve ondersteuning/begeleiding
  • Gezinsondersteuning
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Hulp bij het bezoeken van instanties
  • Hulp bij het vinden of onderhouden van sociale contacten

Wat is hiervoor nodig?

Woonbegeleiding kan vergoed worden vanuit de Wmo 2015. De gemeente is hier  verantwoordelijk voor. 

Vaak is ook een persoonsgebonden budget mogelijk, een geldbedrag waarmee je zelf de begeleiding inkoopt.  

Informatie en advies

MEE in je regio kan je meer informatie en advies geven over deze vorm van wonen. 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving mensvriendelijk(er)

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken