Wie maakt de Autismewegwijzer?

  • Deze Autismewegwijzer is in 2013 tot stand gekomen door samenwerking tussen de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
  • Deze website wordt nu beheerd door Vanuit autisme bekeken
  • Vanuit autisme bekeken streeft naar een inclusieve samenleving waarin ieder mens (met autisme) zich kan ontwikkelen, soms in een aangepaste volgorde en tempo. Dit vraagt zowel van mensen met autisme als voor hun omgeving om een open houding en het voeren van een dialoog op basis van gelijkwaardigheid.

Waar komt de informatie over autisme vandaan?

We spraken mensen met autisme van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden, bezigheden en intelligentieniveaus. Zij vertelden hoe zij leven met autisme, wat dat betekent in de maatschappij, hoe ze zich gevormd hebben tot de personen die zij nu zijn. Ouders van kinderen met autisme vertelden over hun zoektocht naar balans in en buiten het gezinsleven. Naast deze groep ervaringsdeskundigen spraken we NVA-medewerkers, leden van de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en projectleiders van Vanuit autisme bekeken.

Met deze gevarieerde bronnen willen we een realistisch beeld geven van autisme, autisme bespreekbaar maken en een gelijkwaardige dialoog tussen mensen met en zonder autisme stimuleren. 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Maak je omgeving autismevriendelijk(er)

Logo Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wil jij actief meewerken aan een inclusieve maatschappij?
Kom in actie bij Vanuit autisme bekeken