Over de Autismewegwijzer

De Autismewegwijzer geeft informatie over:

  • De invloed die autisme kan hebben in het dagelijks leven. 
  • (Vaak onuitgesproken) verwachtingen van andere mensen in het dagelijks leven.
  • Lotgenotencontact en hulpverlening.
  • Het bespreekbaar maken van autisme.

Bij ieder thema (wonen, onderwijs, werk, relaties enz) komen bovenstaande aandachtspunten aan de orde. De Autismewegwijzer geeft informatie en verwijzingen naar andere websites en publicaties, instellingen met kennis van autisme, hulpverleners en coaches, enzovoort. 

Waar komt de informatie vandaan?

(Ouders van) mensen met autisme hebben input gegeven voor de inhoud en indeling van deze website. Zij gaven veel praktische adviezen die in de teksten zijn verwerkt. Daarnaast is recente kennis over autisme en actuele wet- en regelgeving verwerkt. 

Wie heeft de Autismewegwijzer gemaakt?

De Autismewegwijzer is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Werkgroep Vanuit autisme bekeken (VAB), samen met mensen autisme en ouders van kinderen met autisme. 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?