Privacy

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een nieuwsbrief, we deze gegevens niet gebruiken om je ook (ongevraagd) andere informatie toe te zenden. Uitzondering hierop is dat gegevens wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor het verzamelen van de webstatistieken maken we gebruik van Google Analytics. Deze applicatie gebruikt javascript en cookies waarmee we jouw gedrag op onze website kunnen volgen. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat slechts een deel van je IP-adres geregistreerd wordt. Hierdoor ben je niet uniek te identificeren, maar kunnen wij wel goede analyses uitvoeren om deze website en onze dienstverlening te verbeteren.

We verzamelen de volgende gegevens: het type machine dat je gebruikt (zoals een Windows-PC, een iPad of mobiele telefoon), de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), de regio waarvandaan je de website bezoekt, hoe je op onze site bent gekomen, welk zoekwoord je hebt gebruikt om ons te vinden, het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht.

We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor een ander doel en stellen ze niet aan derden ter beschikking. 

Cookies weigeren

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies kun je via de instellingen van je browser cookies uitschakelen. Ook zonder het gebruik van cookies kun je gebruik maken van deze site, maar geavanceerde functionaliteit zal niet werken. Zo kun je niet inloggen zonder het gebruik van cookies, en worden instellingen (zoals de lettergrootte van de website) niet bewaard.

Meer informatie over cookies en veilig internetten vind je op de website veiliginternetten.nl.

Meer informatie over browserinstellingen voor cookies vind je op de website browserchecker.nl.